fredag 28 februari 2014

Kahoot! (English)

I've come across this awesome tool to use in classroom. Best of all, we get rid of the cellphone problem. And when I've test it in class all focus is on the teacher and his/hers lesson, all are active and interested! The students also want to do it over and over.


The gameiciation part is so awesome! Everyone wants to participate, everyone wants to win and the way to to win, is to learn. There's lots of discussions about questions I've dropped out, am I right or wrong? They have started to google to prove I'm wrong :)

Was it hard to use and learn?
Nope..

So how does it work??
FIrst you create a teacheraccount here Kahoot, getkahoot.com och log in. This is also where you start all your quizes..


First time you create an account, after that just log in.This is my welcome view. In the menu I can see all my material (me) and also those quiz which are public (free to use). 


Push the question mark to start a new quiz. First thing, give it a name.


Now, all you do is start to fill your quiz. Question 1, what question do you want to put out? You can add a picture to give the students a hint of what you want or to make it more fun. I usually set the time to 60 sec but I wonder if it's enough with the default, 30 sec. 
When my quiz is ready I push the green button down to the right. And after that I put a summary to it, how hard it is and if I want it to be private or public (default). And you can edit later.I can add a picture or a YouTube clip which the students see while everyone log in to the quiz. Wee! Ready! I can start, launch it immediately by pressing the PLAY NOW button. And after that, LAUNCHMy students surf away to
KAHOOT.IT
and log into with a PIN code (4591).


This is what the students see on their cellphones (or computer) and all they do is to enter the PIN code.


And to this game it was 4591.


I try to tell them to use their real names because there's a chance I can save the results later.


They give their name, and now the cellphone is locked :) while they wait, all they see is maybe the YouTube clip you added to the quiz. At my smartboard, on their units all they see is "You're In!"


On the teachers smartboard the player one by one log in and when I have all in, I START NOW.


Still and only at my smartboard/screen the first question pops up.


After some seconds the question, with answers (color and symbol) pop up.


This is what the students see.After everyone has answered you get to this summary and you have time to discuss the question further more if you want. Or just push NEXT.


Scoreboard, and with more students only the five highest rankings are shown. 


But, there's only one winner! All can put a score on your quiz and you can either run the quiz again or save the results, Excel file.If I save the Excel-file I get a summary of the quiz, the participants and the results.


In the front view I can choose one of my quiz and edit it if I'm not satisfied. And save it when I'm ready.
Kahoot! (swe)

Så vi går med stormsteg mot 1:1 och månne finns det ett program som skulle kunna fungera för oss? Faktiskt, jag har hittat ett som har visat sig vara väldigt bra. Jag har testat det på två klasser, den första hade sina egna smartphones och den andra klassen satt i en datasal. Till hösten, med iPads hos de studerande och lärardator kommer det här fungera väldigt bra.

Kahoot är ett "läxförhörsprogram". Mycket enkelt gör man sin quiz (eller lånar någon annans, finns i skrivande stund 15,700 publika quiz). Från lärardatorn loggar man in, väljer sitt "prov" (eller quiz) och eleverna får, från sin IKT-enhet, ansluta med en PIN-kod. 

Koncentrationen och fokus är på läraren och tavlan, på elevernas IKT-enheter (eller skärmar) finns inget annat än fyra rutor i fyra färger. Vi har alltså låst IKT enheterna för undervisning utan att förbjuda dem.

Sen gör spelifieringen sitt. Alla vill vinna, alla vill ha poäng, alla vill svara rätt. Det blir bra diskussioner och ibland något livliga diskussioner om sannolikhet och vad som är rätt. Och alla är med.

Är det svårt att använda?
Nej.

Hur gör man?
Du skapar ett lärarkonto hos Kahoot, getkahoot.com och loggar in. Det är också härifrån vi inne på lektionerna startar våra quizar.


Om det är första gången du kommer hit, skapa då ett konto. Annars är det bara att logga in.När jag loggat in kommer jag till min välkomstbild. I menyraden längst upp ser jag mitt material (me) och de som man får använda och låna (public).


Jag tryckte på frågetecknet, (skapa en) Quiz. Det första jag behöver göra är att namnge den.


Därefter börjar jag fylla i. Question 1, min första fråga, som jag formulerar. Sen kan jag välja att sätta dit en bild, kanske som en ledtråd eller förklaring. Min första fråga handlar om hur snabbt en gasell springer - vi skall alltså börja fundera på hastigheter. Därför sätter jag också dit en bild på en gasell, så att eleverna inte behöver fråga (och missuppfatta) vad jag menar. Det rätta svaret klickar jag på, då ändras rött "incorrect" till grönt "correct". Jag brukar sätta 60s svarstid, men det är 30s i default.
När jag tycker att min quiz är klar, trycker jag på den gröna knappen nere till höger. Nu skall jag sammanfatta min quiz. Hur svår är den osv. Tänk på att uppgiften alltid är allmän (public) automatiskt, du måste själv ändra den till privat. Missar du det här, kan du editera detta senare.Jag kan välja om jag vill ha en bild, eller en YouTube film, som visas medan klassen loggar in.Och nu är den klar! Jag väljer att starta den, testa den, genast genom att trycka påPLAY NOW-knappen (ovan) och därefter på LAUNCH-knappen (nedan).Jag valde en YouTubefilm som visas under tiden eleverna loggar in. Då är de lite sysselsatta under tiden och får en aptitretare vad som komma skall. Eleverna far till webbadressen
KAHOOT.IT
och loggar in på min quiz med den slumpvis genererade PIN-koden 4951.


De studerande öppnar sin webbläsare, skriver in adressen (kahoot.it) och skriver in PIN-koden.


Till just detta spelet var det 4951 (enter, knapptryck)


Därefter försöker jag få dem att skriva sina egna namn, använder de påhittade namn måste jag koma ihåg att skriva ner vem som är vem på ett papper eftersom jag kan ladda ner resultaten efteråt.


Och när de kommit in i spelet får de ett meddelande (som typ låser IKT-enheten) som säger att de är inne. Nu väntar de, nu är det bra med den där YouTube filmen som rullar...


På duken / tavlan ser jag nu att eleverna börjar ploppa in, de dyker upp på min skärm. 


Fortfarande på tavlan, nu kommer första frågan upp. Jag kan läsa upp den för alla. De studerande ser ingenting på sina IKT-skärmar.


Frågan presenteras på tavlan / duken, Svarsalternativen ges med text, färger och symboler. 


Vad månne ser den studerande? Fyrkanter med färger och symboler. Bara det. Koncentrationen är alltså riktad mot tavlan och läraren.Efter att alla har svarat byts sidvyn genast till att det rätta svaret presenteras samt vad de studerande har svarat. Då kan man ha en diskussion eller återkoppling om just den frågan. Du som lärare bestämmer när man skall gå vidare, detta genom att du trycker NEXT.


På nästa vy presenteras ställningen. Med flera frågor läggs resultatet ihop och det är nu tävlingen börjar. Att svara rätt, svara fort, ligga kvar i tabellen.


När quizen är slut, presenteras vinnaren. Vid mina två testtillfällen har några av de svagaste eleverna vunnit och plötsligt får de synas. De blir jätteglada och börjar diskutera vad de tycker är fakta fel. De har börjat intressera sig för ämnet, googlar och diskuterar.Alla kan betygsätta din quiz och du kan, när du trycker dig vidare, ladda ner resultatet.När jag trycker upp excel filen, får jag en översikt med deltagare och resultat.


Om jag går in på "mina uppgifter" (me) och väljer den jag vill ändra på, klickar jag på den. Då kommer jag till min första fråga. Jag kan där välja att lägga till fråga (add question) och då jag gör det kommer jag direkt till nästa fråga. Jag upprepar tills jag är nöjd och slutför sedan uppgiften enligt ovan.