måndag 1 december 2014

Didactor: delade uppgifter till egen kurs

I fredags satt jag och gjorde uppgifter till en matte1-kurs på N1 nivå som vi skulle kunna använda i våra stöd, sen kom jag på att min kollega kanske redan har en egen likadan kurs och behöver låna några uppgifter av mig. 
Hur gör vi då? 

Jag har ju gjort uppgifterna och delar dem till min kollega (samma skola), får hen dem direkt i sin uppgiftsmapp eller hur funkar det? Spontant, om detta skall fungera effektivt måste det ju finnas en enkel lösning så att vi inte behöver vara flera som gör samma, alltså dubbelarbete. 

Ytterligare ett steg i min tanke, om jag öppnar upp 16 uppgifter direkt blir min grupp förvirrad och vet inte i vilken ordning de skall göra uppgifterna. Jag, som kurs (eller stöd) andsvarig vill både kontrollera och styra utvecklingen så att den passar mig, alltså behöver jag ha kontroll på innehållet (och uppgifterna).

Kan jag använda en med mig delad uppgift i min egna kurs?
Jodå, det gick efter lite testande.
Jag som fått uppgifter delade med mig måste "bara" kopiera dessa uppgifter till min egna uppgiftsmapp.

Vi har två lärare: 
NN och PP, där NN skall dela uppgifter med PP, den senare skall använda uppgifterna i en egen kurs.


NN letar upp uppgiftsmappen i sitt uppgiftsbibliotek och väljer dela mapp (ljusblå cirkel).


NN trycker på "pil ner" alldeles till höger om "kursadministratörer" och väljer den eller de lärare i listan som hen vill dela till och avslutar med "spara".PP navigerar till sitt "uppgiftsbibliotek"


Väljer "delade uppgifter" i vänstermenyn.


Nu är det uppgifterna till "Matte1" som är intressanta, klicka på den mappen för att öppna den.


Markera de uppgifter du vill ha kopierade till ditt "uppgiftsbibliotek".


Välj vart du skall kopiera dem genom att fälla ned knappen och göra ditt val. Kanske fungerar genom att bara trycka på knappen också, men jag tyckte själv det var enklast att specificera vart de skulle kopieras.

Nu är uppgifterna kopierade in i ditt uppgiftsbibliotek.


Om du nu ännu vill, kan du flytta dessa nyinflyttade uppgifter till en egen mapp. 


I vänster menyn väljer du "skapa mapp".


Berätta vad mappen skall heta och tryck spara.

Mappen är skapad (syns överst).


Välj de uppgifter du skall flytta, tryck ner knappen och välj destination. När du slutför valet flyttas uppgifterna till din valda destination.


Didactor dela

Idag dök det upp en ny fråga, från min kollega resursläraren.
Det finns studeranden i vår etta som är i behov av stöd i NN:s kurser pga av sjukfrånvaro och för att de inte skall komma efterkälke kommer jag ha stöd med dem.. 
Kan du komma på ett bra system så att jag kan ha tillgång till NN:s material och får ta del av det innan stödundervisningen. Jag vill inte ha redigeringsmöjligheter utan bara tillgång till materialet.

Enklaste är att NN, eller vilken lärare som helst, delar sin kurs med den kollega som behöver ta del av materialet. NN går till sin uppgiftsmapp och väljer den kurs som NN vill dela med sig av. Som exempel vill jag dela min "Matte1" kurs till en kollega (på samma skola), jag klickar på kursen.


I vänstermenyn väljer jag "editera denna kurs"


Jag klickar på "pilen ned" just till höger om "kursadministratörer" så att jag fäller ut listan på lärare i skolan, jag väljer den lärare jag vill dela med och trycker "spara".


Jag får en bekräftelse på att det lyckades.


Läraren som just fått en kurs delad med sig, ser detta i sitt nyhetsflöde (tryck annars på "hem" i menyraden). 


När du klickat på den kursen ser du alla kursens uppgifter.