måndag 1 december 2014

Didactor: delade uppgifter till egen kurs

I fredags satt jag och gjorde uppgifter till en matte1-kurs på N1 nivå som vi skulle kunna använda i våra stöd, sen kom jag på att min kollega kanske redan har en egen likadan kurs och behöver låna några uppgifter av mig. 
Hur gör vi då? 

Jag har ju gjort uppgifterna och delar dem till min kollega (samma skola), får hen dem direkt i sin uppgiftsmapp eller hur funkar det? Spontant, om detta skall fungera effektivt måste det ju finnas en enkel lösning så att vi inte behöver vara flera som gör samma, alltså dubbelarbete. 

Ytterligare ett steg i min tanke, om jag öppnar upp 16 uppgifter direkt blir min grupp förvirrad och vet inte i vilken ordning de skall göra uppgifterna. Jag, som kurs (eller stöd) andsvarig vill både kontrollera och styra utvecklingen så att den passar mig, alltså behöver jag ha kontroll på innehållet (och uppgifterna).

Kan jag använda en med mig delad uppgift i min egna kurs?
Jodå, det gick efter lite testande.
Jag som fått uppgifter delade med mig måste "bara" kopiera dessa uppgifter till min egna uppgiftsmapp.

Vi har två lärare: 
NN och PP, där NN skall dela uppgifter med PP, den senare skall använda uppgifterna i en egen kurs.


NN letar upp uppgiftsmappen i sitt uppgiftsbibliotek och väljer dela mapp (ljusblå cirkel).


NN trycker på "pil ner" alldeles till höger om "kursadministratörer" och väljer den eller de lärare i listan som hen vill dela till och avslutar med "spara".PP navigerar till sitt "uppgiftsbibliotek"


Väljer "delade uppgifter" i vänstermenyn.


Nu är det uppgifterna till "Matte1" som är intressanta, klicka på den mappen för att öppna den.


Markera de uppgifter du vill ha kopierade till ditt "uppgiftsbibliotek".


Välj vart du skall kopiera dem genom att fälla ned knappen och göra ditt val. Kanske fungerar genom att bara trycka på knappen också, men jag tyckte själv det var enklast att specificera vart de skulle kopieras.

Nu är uppgifterna kopierade in i ditt uppgiftsbibliotek.


Om du nu ännu vill, kan du flytta dessa nyinflyttade uppgifter till en egen mapp. 


I vänster menyn väljer du "skapa mapp".


Berätta vad mappen skall heta och tryck spara.

Mappen är skapad (syns överst).


Välj de uppgifter du skall flytta, tryck ner knappen och välj destination. När du slutför valet flyttas uppgifterna till din valda destination.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar