måndag 24 november 2014

14 games in one platform

I really like Didactor because it really is an easy way to use gamification, when we use games mechanisms in the learning. And as you will soon see, it is not some special advanced game really, but just another way to learn where we meet halfway.

This combined with that I as a teacher has eye on everything that happens and I mean in every single second together with the fact you can follow up the students makes me feel I control the learning. I can also use them, the tasks, as test because I do the key answers myself, and best of all, it can be self-correcting. 


ASSIGN


SORTFORM


IMAGEMEMORY
PICTURE DOTS
Once you have typed the correct letter they appears in green and will proceed to the next letter until the word is färdigutskrivet. Letter incorrectly marked as red, and proceeding to the next step with "enter".QUICK TYPE
TIMEOUTCLOUDDOTS
Note that you must set whether it is word for word, or multiple words at once may be allowed.
GAPS
If you are using the selling off words, there is no answer, the student can save a game, thief watch and write off everything in the next round. The downside is that my experience is that it is usually "a," "an," "and," etc. falling away. If you yourself instead remove the words, you can instead hide result for the student.SQUARE
Either click on each letter or click on the word's beginning and end.SCRAMBLERORDER
The student must take every word with the pointer tool (mouse, fingers, etc.) and place the words right so that they form a proper sentence.Didactor deltagare

Två saker som hör ihop och som vi har testat nu på morgonen. Dels svaret på frågan hur vi kopplar samman en kurs med en klass, men dels också om vi tänker oss att vi har två kurser (i Didactor) till samma kurs (i verkligheten). Den ena kursen är övningsuppgifter som man kursmedlemmarna får göra så ofta de vill (öva) och den andra kursen är tenter (prov). 

Tenterna vill jag ha mer koll på, med ett försök (åt gången) och där jag tänder upp (aktiverar) tenten vid provtillfället. Om någon är frånvarande vill jag inte att den personen skall kunna göra tenten hemifrån, eftersom jag inte med säkerhet att det är just den studerande som gör det utan hjälp. 

Med en test användare såg vi att resultatet sparas även om jag tillfälligt tar bort den studerande från kursen. När jag sedan lägger tillbaka användaren finns dennes resultat kvar.

Om vi först klarar av hur det var med att lägga till en grupp (eller en enskild användare). Först väljer jag min kurs och sen trycker jag på "Editera denna kurs".


Alldeles till höger om rubriken "Kursmedlemmar" finns en knapp som visar/döljer våra medlemmar. Trycker på den, så kommer en lista på de klasser vi har i systemet fram. Jag bockar den klass eller grupp som jag vill stoppa in på kursen och avslutar med att trycka spara.

Jag kan dessutom välja att lägga till enskilda studerande, genom att klicka på dennes klass. Test användare är inte med i kursen (orange ruta) men genom att sätta bock i rutan och spara är denne det.


Sen hade vi det andra, att ta bort någon tillfälligt från gruppen vid en tent (prov). Återigen har jag valt min kurs, men nu trycker jag istället på "Kursmedlemmar".


I listan som dyker upp på medlemmar, letar jag upp den användare som jag tillfälligtvis vill ta bort och trycker på krysset. Efter provet kan jag lägga till samma användare enligt de inledande stegen.14 spel i en plattform

Jag har fastnat för Didactor eftersom det verkligen är ett enkelt sätt att använda gamification, alltså spel mekanismer, på lärande. Och som ni snart kommer se är det inte heller några speciellt avancerade spel egentligen, utan bara ett annat sätt att lära sig på där man "triggar spelnerven".

Detta i kombination med att jag som lärare har stenkoll på allt som sker, och verkligen in i minsta sekund, kan följa upp mina studerande gör att jag kan känna att jag styr inlärningen dit jag vill. Jag kan dessutom använda dem som prov (kunskapstest) eftersom jag gör mitt facit själv, i flera fall är uppgifterna självrättande. 


Inte nog med att jag gör min undervisning roligare för mina studeranden, jag spar tid och minskar min egna stress. Jag kan exempelvis använda spelformen "form" med svarsalternativen kryssfrågor, bestämma att studerande skall ha 100% rätt för att få N1 (lägsta godkända vitsordet) för att sedan ge ut en inlämningsuppgift (assign) för ett högre vitsord. 

Precis samma kan jag göra i Google Form, men dels upplever jag inlärningströskeln som högre och dels missar jag all den rena snygga information som Didactor levererar.

ASSIGN (inlämning)
Med denna uppgiftstyp kan användaren ladda upp inlämningsmaterial.SORTER (Sortera och kategorisera)
Du ger ett antal kategorier och sedan ord som användaren ska sortera in i respektive kategori. 

Som exemplet nedan visar kan man ha en bild som hjälp. Från molnet drar (drag and drop) man ord till rätt ruta.


FORM (formulärstruktur)
En uppgift som bygger på formulär-struktur, dvs. du kan lägga in frågor av olika typer som användaren sedan ska svara på.


IMAGE (para ihop text med bild)
I denna uppgiftstyp kan du markera ett antal fält på en bild, användarens uppgift är att skriva in rätt svar i rätt fält på bilden.


MEMORY
En uppgiftstyp som är baserad på den klassiska uppgiften Memory. Användaren får ett antal blandade kort och ska para ihop dem rätt. Man kan även ställa in så att korten hela tiden är synliga. Uppgiften stöder bild och text.
PICTURE DOTS ("hänga gubbe")
I denna uppgiftstyp kan du kombinera bilder, beskrivningar och ord. Användarens uppgift är att med hjälp av bilden och beskrivningen skriva ut ordet. 

När man skrivit in rätt bokstav visas den som grön och man kommer vidare till nästa bokstav tills ordet är färdigutskrivet. Fel bokstav markeras som röd, och man går vidare till nästa steg med "enter".QUICKTYPE
I quicktype så faller frågor eller ord ner, det är användarens uppgift att svara på frågorna eller översätta orden innan de når slutet.


TIMEOUT
Uppgiften går ut på att användaren skall välja svarsalternativ till en rad frågor inom en bestämd tid.CLOUD
I searchcloud kan du skapa meningar och från dessa ska du ta bort ett ord. Dessa ord kommer sedan att flyta runt i en molnliknande formation och användarens uppgift är att välja vilket av orden som passar in i respektive sammanhang.DOTS
Klassisk textbaserad uppgift där det är meningen att användaren ska återskapa en hel text ord för ord. 


Observera att du måste ställa in om det är ord för ord, eller om flera ord på en gång kan tillåtas.GAPS
I denna uppgift kan du lägga in en text ur vilken du har möjlighet att välja bort specifika ord eller ange en viss procent av orden som skall tas bort automatiskt. Användaren kommer sedan att få en luckversion av samma text. Det är sedan hans/hennes uppgift att ur en alfabetiskt ordnad lista välja de ord som passar in i luckorna. Om man använder funktionen att slumpa bort orden finns det inget facit, den studerande kan inte spara en omgång, tjuvtitta och skriva av allt i nästa omgång. Nackdelen är att min erfarenhet är att det oftast är "en", "ett", "och" osv som faller bort. Om man istället tar bort orden själv kan man istället gömma facit för den studerande.


SQUARE ("Gömda ord") 
Uppgiften går ut på att hitta de gömda orden bland de slumpmässiga bokstäverna i rutan. De kan ligga lodrätt, vågrätt och diagonalt. Antingen klickar man på varje bokstav eller så klickar man på ordets början och slut.SCRAMBLER
I den här uppgiften skriver du in de ord/uttryck/meningar du vill att användaren ska lista ut. I spelversionen har bokstäverna i varje enskilt ord blandats om och användaren skall skriva in orden i sin ursprungliga form.ORDER
Uppgiften går ut på att användaren skall sortera om ord/begrepp i enlighet med dina instruktioner. Du har däremot skrivit in meningen/orden/begreppen i den ordning de skall vara. 

Den studerande skall ta varje ord med pekverktyget (mus, fingrar osv) och placera orden rätt så att de bildar en korrekt mening.