tisdag 18 november 2014

Google Forms addon autoCrat

Även om jag gissar att flera inte tror på mig när jag säger det, så är jag väldigt lat och när jag pratar med de yngre förmågorna kan jag också sträcka mig så långt som framstegsfientlig, med glimten i ögat. För att ta till mig något nytt måste det vara väldigt enkelt eller så måste jag se att det finns en enorm fördel att använda mig av det, för att det skall väga upp tiden det tar att lära sig det. Ledordet är KISS - Keep It Simple Stupid.

En sådan sak när jag inser att jag nog måste lägga lite mer krut att lära mig är när det gäller Google Drive, Google Forms och addons. Tillägget "AutoCrat" är nämligen helt fantastiskt.

Google Forms | add-ons: autoCrat

Det här addonet (tillägget) genererar ett utskriftsbart dokument av eget val, som dessutom sänds till din e-post (och de du vill) av din Google Form. Annars hamnar svaren i en rad på ett Google Sheet och där är det lite svårt att hämta ut informationen...

Jag har också börjat förstå att man måste tänka lite bakvänt med Google Forms eftersom vi startar med Google Docs, eller för att vara mer exakt, med det prov du redan har gjort på din dator (Microsoft Office). Ditt redan idag färdiga prov använder vi som grund till ditt formulär som du skapar på Google Drive.
Mitt exempelprov ser ut så här:


Fråga 1, 2 och 5 är kryssrutor (rätta svaren markerade med *) medan 3 och 4 är fri text.

Först skapar jag ett nytt dokument, Google Docs.


Innan jag kopierar in mina frågor i det nya dokumentet tar jag mig en funderare på vilken information jag vill skall synas i mitt prov. Rubrik, kurs, namn och klass är en bra början. Tidpunkt för när provet görs kan vi också få in eftersom det värdet genereras automatiskt.


Kanske vill jag ha en linje som skiljer ”huvudet” (provuppgifter) med ”kroppen” (frågor & svar).


Nästa steg är att namnge svaren och sätter dessa inom ”klamrar” <<svar>> Alla måste vara unika, blanda inte in tidpunkt, specialtecken eller å, ä, ö.


När du är klar så stänger du det här fönstret (det sparas automatiskt).

Nu startar vi Google Forms, formulär, och börjar göra vårt prov.

Jag börjar med att sätta markören på ”Untitle form” och skriver dit provnamnet, under finns ”Form description”, där lägger jag till kursen. Sen går jag ner till ”Question Title” och ber den studerande fylla i sitt namn, för detta behöver vi ändra ”Question type” till ”text” samt sätta bock i rutan till höger om den blå knappen ”done” – ”required question”, för självklart är frågan viktig.


Uppe till höger finns tre knappar: pennan (editera din fråga), papperslapparna (kopiera frågan) och papperskorgen (släng frågan i soptunnan). Testa och tryck på ”papperslapparna” så att du kopierar den här frågan och kan göra om den till ”klass”.


Ändra nu ”Namn” till ”Klass”, här behöver vi ingen hjälptext så den kan vi ta bort. Tryck på done när du är klar, du ser att dina frågor nu fällts ihop. Tryck på knappen ”Add item” och välj ”Section header”, så att vi även här skiljer ”huvudet” från ”kroppen”. Senare kommer du använda den vänstra kolumnen under ”Add Item” och till provet kommer vi använda ”text” och ”tickboxes” (checkboxes).Tryck på ”done” och sedan på ”add item” och välj det du vill ha. I mitt exempelprov är första frågorna ”tickboxes” (kryssrutor). I ”Confirmation Page” ändrade jag texten till nåt trevligare och sen trycker jag på ”send form”.


Jag brukar sätta bock i rutan på ”Short URL”, då kortas länken ned automatiskt. ”Link to share” kopierar jag och klistrar in exempelvis i ett e-mail som jag skickar till mig själv (så har jag den sparad). Tryck ”DONE”.


Nästa ruta som dyker upp där bakom, är en fråga var du skulle vilja ha svaren någonstans och i ett nytt ”spreadsheet” (kalkylblad) brukar vara bra, tryck på ”Create”.


En titt i foldern (mappen) på Google Drive och vi ser att vi har ett kalkylark skapat för svar.


Nu brukar jag själv testa mitt formulär en gång, dels för att se att det fungerar men också för att ha ett FACIT klart i svarsdokumentet. Tryck på knappen ”View live form” och fyll i provet en gång, dubbelkolla att det ser ut som du vill och tryck ”submit”.
Jag inser att jag inte vill att de skall få en chans att göra om provet och måste korrigera detta. Jag går tillbaka till mitt formulär och tar bort bocken i rutan enlgt nedan.


När jag tittar på den filen där mina svar har hamnat, så ser jag att de hamnar på en rad, vilket kan göra det svårt att både läsa och få en uppfattning om hur eller vad mina studerande har svarat.ADD-ONS: autoCrat
Helst vill jag ha provsvaren mejlade till mig i A4 format och det är nu vårt ”Google Docs” dokument kommer in i sammanhanget, men först måste vi lägga till ett skript, en addon (tillägg). I filen med svar, klickar vi på menyn ”add-ons” och väljer ”Get add-ons”


i sökfältet skriver jag ”autocrat” (blå ruta) eller, om jag har tur, klickar på den om den dyker upp som ”reklam” (grön ruta nedan).


Jag klickar på blå knapp ”FREE” och installerar det.


Nu vill denna add-on, precis som alla andra produkter på internet, ha tillgång till en massa basinformation. Det här kommer vi inte undan vare sig vi använder Microsoft eller Google. Scrolla ner och tryck ”Accept”


Det dyker nu upp två ”pop-up fönster”, den ena trycker jag bort (grön cirkel), den andra kontrollerar jag bocken i rutan och medger att jag är en utbildare och trycker ”save settings”.

Sen skall vi använda den röda knappen ”NEW MERGE JOB”.


Skulle den inte finnas där kan vi också starta den manuellt genom att trycka på ”add-ons” i menyraden, välja ”autocrat” och ”launch”.


Vi startar ”New merge job”, röda knappen och första steget är att välja mall ”choose template”, detta inledde vi med, det är ju vårt prov i Google Docs som vi gjorde först, tryck på ”drive” och leta upp det.


När jag tryckt på DRIVE söker jag från min drive, jag letar upp platsen där jag sparat det, markerar och trycker på blåa knappen ”SELECT”


I vänster spalten ser vi att vi kommit till andra och mittersta steget, att matcha våra tags mot kalkylarkets svar. Först vill programmet att vi sparar det här ”jobbet” och trycker ”set” när vi är klara.Nu får vi börja matcha våra svar med rätt fält. Det vi i Google Docs provet skrev som inom klamrar som exempelvis <<svar1>> hamnar till vänster om ”rullgardins menyerna” där vi får para ihop dem.

Tryck på SAVE när du är klar. Det borde nu också framgå varför det är viktigt att döpa sökvägarna i Google Docs på ett smart och enkelt sätt samt själva frågorna.

Sista och tredje steget. Blå ruta, hur vill vi döpa dokumentet? Markera, kopiera och sedan klistra in variablerna, exempelvis ”$namn_$klass” eller ”PROV $namn $klass”. Välj sedan hur du vill ha provet levererat (grön ruta), pdf brukar funka bra för mig. 

Andra hälften av steg tre: bock i rutan för att jag vill att provet skickas till min e-post. Är vi två som delar på kursen kan provet skickas till oss båda, då skiljer man e-post adresserna med ett komma tecken. Sen fyller jag i det meddelandet som jag själv kommer att få i min e-post med ämne och meddelande. Sist väljer jag att man bifogar dokumentet som ”PDF file attachment” och sen trycker jag på SAVE.


Nu hamnar vi tillbaka i svars dokumentetfast under den röda knappen dyker vår ”regel” upp (blå ruta). Jag markerar den, trycker på ”Run merge” (grön ruta) och väntar en liten stund innan jag kollar mejlen.


I min mejl hittar jag provet som skickades från den användare jag var inloggad som och som gjort provet


Jämför nu med vad vi skrev på föregående sida, finns det anledning att formulera meddelandet på annat sätt? Den bifogade filen är sprad så som vi ville ” PROV $namn $klass” och i meddelandet slungas också variablerna ”$namn” och ”$klass” tillbaka.


Och när jag klickar på bifogad fil så att den öppnar upp sig i webbläsaren så ser det ifyllda dokumentet (provet) ut så här:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar