måndag 24 november 2014

14 spel i en plattform

Jag har fastnat för Didactor eftersom det verkligen är ett enkelt sätt att använda gamification, alltså spel mekanismer, på lärande. Och som ni snart kommer se är det inte heller några speciellt avancerade spel egentligen, utan bara ett annat sätt att lära sig på där man "triggar spelnerven".

Detta i kombination med att jag som lärare har stenkoll på allt som sker, och verkligen in i minsta sekund, kan följa upp mina studerande gör att jag kan känna att jag styr inlärningen dit jag vill. Jag kan dessutom använda dem som prov (kunskapstest) eftersom jag gör mitt facit själv, i flera fall är uppgifterna självrättande. 


Inte nog med att jag gör min undervisning roligare för mina studeranden, jag spar tid och minskar min egna stress. Jag kan exempelvis använda spelformen "form" med svarsalternativen kryssfrågor, bestämma att studerande skall ha 100% rätt för att få N1 (lägsta godkända vitsordet) för att sedan ge ut en inlämningsuppgift (assign) för ett högre vitsord. 

Precis samma kan jag göra i Google Form, men dels upplever jag inlärningströskeln som högre och dels missar jag all den rena snygga information som Didactor levererar.

ASSIGN (inlämning)
Med denna uppgiftstyp kan användaren ladda upp inlämningsmaterial.SORTER (Sortera och kategorisera)
Du ger ett antal kategorier och sedan ord som användaren ska sortera in i respektive kategori. 

Som exemplet nedan visar kan man ha en bild som hjälp. Från molnet drar (drag and drop) man ord till rätt ruta.


FORM (formulärstruktur)
En uppgift som bygger på formulär-struktur, dvs. du kan lägga in frågor av olika typer som användaren sedan ska svara på.


IMAGE (para ihop text med bild)
I denna uppgiftstyp kan du markera ett antal fält på en bild, användarens uppgift är att skriva in rätt svar i rätt fält på bilden.


MEMORY
En uppgiftstyp som är baserad på den klassiska uppgiften Memory. Användaren får ett antal blandade kort och ska para ihop dem rätt. Man kan även ställa in så att korten hela tiden är synliga. Uppgiften stöder bild och text.
PICTURE DOTS ("hänga gubbe")
I denna uppgiftstyp kan du kombinera bilder, beskrivningar och ord. Användarens uppgift är att med hjälp av bilden och beskrivningen skriva ut ordet. 

När man skrivit in rätt bokstav visas den som grön och man kommer vidare till nästa bokstav tills ordet är färdigutskrivet. Fel bokstav markeras som röd, och man går vidare till nästa steg med "enter".QUICKTYPE
I quicktype så faller frågor eller ord ner, det är användarens uppgift att svara på frågorna eller översätta orden innan de når slutet.


TIMEOUT
Uppgiften går ut på att användaren skall välja svarsalternativ till en rad frågor inom en bestämd tid.CLOUD
I searchcloud kan du skapa meningar och från dessa ska du ta bort ett ord. Dessa ord kommer sedan att flyta runt i en molnliknande formation och användarens uppgift är att välja vilket av orden som passar in i respektive sammanhang.DOTS
Klassisk textbaserad uppgift där det är meningen att användaren ska återskapa en hel text ord för ord. 


Observera att du måste ställa in om det är ord för ord, eller om flera ord på en gång kan tillåtas.GAPS
I denna uppgift kan du lägga in en text ur vilken du har möjlighet att välja bort specifika ord eller ange en viss procent av orden som skall tas bort automatiskt. Användaren kommer sedan att få en luckversion av samma text. Det är sedan hans/hennes uppgift att ur en alfabetiskt ordnad lista välja de ord som passar in i luckorna. Om man använder funktionen att slumpa bort orden finns det inget facit, den studerande kan inte spara en omgång, tjuvtitta och skriva av allt i nästa omgång. Nackdelen är att min erfarenhet är att det oftast är "en", "ett", "och" osv som faller bort. Om man istället tar bort orden själv kan man istället gömma facit för den studerande.


SQUARE ("Gömda ord") 
Uppgiften går ut på att hitta de gömda orden bland de slumpmässiga bokstäverna i rutan. De kan ligga lodrätt, vågrätt och diagonalt. Antingen klickar man på varje bokstav eller så klickar man på ordets början och slut.SCRAMBLER
I den här uppgiften skriver du in de ord/uttryck/meningar du vill att användaren ska lista ut. I spelversionen har bokstäverna i varje enskilt ord blandats om och användaren skall skriva in orden i sin ursprungliga form.ORDER
Uppgiften går ut på att användaren skall sortera om ord/begrepp i enlighet med dina instruktioner. Du har däremot skrivit in meningen/orden/begreppen i den ordning de skall vara. 

Den studerande skall ta varje ord med pekverktyget (mus, fingrar osv) och placera orden rätt så att de bildar en korrekt mening.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar