tisdag 25 juli 2017

Creatubbles

I stumbled into a very neat Minecraft mod: Creatubbles!

What I really liked about it is the concept. It's not just like an ordinary mod, it has a thought and a huge potential in the classroom! Usually students hate to press ALT+TAB every minute to read the task or instruction. Instead, with Creatubbles I can take a photo with my cellphone of the instruction, upload it to the Creatubble site, import it in the game (in any size I want) and students can be focused on the task.

Creatubbles itself has a splendid documentation, you get all help you want and a very helpful community. But I believe some small babysteps to get into the platform might help so here we go!

First, head over their the website and create your account! It's free!


And we are teacher's right?


Next steps look like this. When it comes to an amount of students, you can estimate how many you'll have and you can change it later.

That wasn't too hard, right?
So I checked my email, to see what I had there...The first letter is my welcome email with my own tutorials. The second one was my class information, temporary usernames + passwords. OK, so back to my teacher profile at the website! Easiest to continue is to follow the tutorials, first you have to find your messagebox (it's the lightning, unfortunately there's no help text when you hover).


Let say I customize my profile, as I then have to upload my first picture to the site. 


The picture has the status: pending approval.
It means every picture is tested by both a script and a human eye to qualify to be uploaded. Of course you can't be able to upload everything but when using the Creatubbles service you as a teacher don't have to make those decisions yourself (you don't have to take that battle!)


And there's an app, which is very useful for your students (or kids). Same interface as the website so nothing new to learn (better to have your students to explore it by themselves). You can find more info about the app here.


OK, now we want to play Minecraft with the mod. 
According to the Creatubbles site, you have two options. Either you use MinecraftEDU (which no longer can be purchased) or you play single player via technics. As I said in the beginning, they truly do have a splendid documentation, therefor you can read their documentation here.

I found a third option.
Forge.
Funny, after four years of using Minecraft in education I start to be a mod-nerd.

Anyway. 
As I also use following mods in my virtual classroom
  • CustomNPC
  • ComputerCraftEDU
  • Decocraft (just for fun)
I installed this forge on my server: forge-1.7.10-10.13.4.1558-1.7.10-universal.jar

I uploaded my mods to the server and I also added the mods on the client sides. The needed Creatubbles mod and the 1.7.10 version can be found here.

Therefore we, my daughter and I, can explore Creatubbles in multiplayer without using MinecraftEDU.

Creatubbles in game
You'll find the needed block among the decoration blocks.Right klick on the "Creator" block and you'll find you tool menu. You can yourself decide how big or small your picture will be. With the "creator"-block you'll also log into your profile and your gallery on the website.
...and by the way... I'm using the Dragon Dance texture pack, that's one of my favorite texture packs of all time!

torsdag 2 mars 2017

Kahoot 2017 extra

I två tidigare bloggposter har jag berättat om hur du skapar ett eget konto och gör en quiz, och i ett andra hur det ser ut för både dig och dina studerande när du spelar en quiz.

Som alltid loggar du in på Kahoot genom att använda adressen

SHARE
Om man är flera som undervisar samma ämne behöver man ju inte skapa egna quizar utan man kan dela med varandra. Även om du har valt att göra din quiz privat går det ändå att dela den, under förutsättning att du kan din kollegas användarnamn.

När du har loggat in till din arbetsbänk så har du en lista på dina quiz. Längst ut på varje quiz-rad har du en knapp som heter "share". Tryck på denna, skriv in din kollegas användarnamn, välj det och tryck "share" (dela).EDIT SHARED QUIZ
Din kollega får ett e-post meddelande att du delat din quiz med denne och när hen loggar in till sin arbetsbänk ("my kahoots") och trycker på fliken "shared with me" så ser hen alla de quizar som är delade med hen.


Då kan det ju vara så att du inser att du antingen vill ta bort en befintlig fråga eller lägga till en egen fråga. Då kan du inte i detta läget editera quizen utan du måste spara den till din arbetsbänk (duplicera quizen). För musen över den aktuella quizen så dyker val upp, välj "duplicate" för att quizen skall läggas till ditt arbetsbord.Nu finns quizen under "created by me" och du kan börja editera quizen. Vi lägger till en fråga på samma sätt som vi skapade dem i bloggpost ett, trycker "NEXT" och sedan "I'M DONE". Tillbaka på ditt arbetsbord ser du att du editerat sist på en quiz som din kollega ursprungligen gjorde.
JUMBLE
Jumble är ett nytt spel läge där deltagarna skall sätta samman en mening. Plötsligt räcker det inte med att vara snabbast att trycka på rätt svar, nu måste deltagarna också sätta rutorna i den exakta rätta ordningen.

Vi tänker oss ett matte tal: 23+76=99
Det här är det rätta svaret och nu skriver vi samma sak fast med text.


Nu måste vi nog ha våra 60 sekunder på oss eftersom deltagarna måste hålla koll på projektorduken samtidigt som de på sin IKT enhet skall flytta blocken i rätt ordning. 


Den rätta koden är röd-gul-grön-blå och deltagarna måste flytta sina färgade boxar in i rätt fack och sedan trycka på den runda knappen nedanför.Tyvärr kan man inte ännu spara dessa resultat.

FIND
Din quiz kanske redan finns? 

Kahoot har en sökfunktion, där du kan söka bland de lite över 15 miljoner publika quizarna. Det lönar sig då att testa quizen innan för att se att den fyller ditt behov eller att den motsvarar dina förväntningar.

I den övre menyraden väljer du "Find Kahoots"


För enkelhetens skull skriver vi bara in "tennis" och sök resultatet ger en hel del träffar. Ett tips är att testa en som redan är spelad många gånger.Genom att begränsa sökningen, filtrera till specifika ord (oranga boxen ovan) kan man få nya quizar som kanske passar bättre. Nedan har vi valt "school" och "svenska".


Kahoot 2017 preview & play

I det förra inlägget berättade vi hur du skapar ett konto hos Kahoot, hur du loggar in och hur du gör en quiz. Här följer steg 2 och du börjar genom att logga in på create.kahoot.it


Det första vi vill göra är att testa vår quiz. genom att testa den kan vi också se hur det kommer se ut för våra studerande då det skall spela eller då du har tryckt PLAY och skall köra din quiz live i klassrummet. Preview ju ju bara en förhandsgranskning, men den ger en bra uppfattning om vad du har skapat.


Tryck för på quizens namn så att du får upp denna bild och klicka sen på preview. Som du kanske minns, när du har skapat (eller editerat) din quiz och sparat den, så har du också möjlighet till att välja preview.


PREVIEW & PLAY
Så här kommer det se ut när din publik skall börja spela,  (eller vara mer aktiva på din genomgång för det som är så bra med Kahoot är att vi binder upp studerandes IKT utrustning (telefon eller dator).

Till vänster har vi lärarens vy, den som också visas på projektorn. Till höger har vi deltagarens, studerandes, IKT verktyg. Här väljer du om de skall svara enskilt (classic) eller i lag (team mode). Just nu väljer vi enskilt. 


När du har startat ditt spel kommer projektorn visa den här bilden medan studerande på sina IKT verktyg får öppna webbläsaren, skriva in adressen kahoot.it och först skriva in siffer pin koden och sedan välja ett användarnamn. Om du tycker att deras valda användarnamn är opassande kan du tvinga ut dem genom att klicka på deras valda namn.

När alla dina studerande har loggat in och finns på startskärmen är det bara att starta quizen. Först presenteras frågan och då har de en liten tid på sig att läsa igenom den, innan det är dags att svara - och man svarar genom att trycka på den färg man tycker har det rätta svaret.Sen när alla har svarat visas bara vilka svarsalternativ gruppen valt. Det visas inga namn, däremot ser studerande på sin egna IKT enhet om hen har svarat rätt eller fel. Om man har haft en bild till sin fråga kan man, när man går igenom det rätta svaret, ta fram bilden igen genom att trycka på "show image".
De enda namnen som dyker upp är en fem-i-topp lista på de studerande som svarat rätt snabbast. Däremot kommer det aldrig att visas vem som svarade vad. Nästa fråga, och denna gången svarade Oskar rätt...När quizen är över, presenteras de tre bästa studerande på en prispall. Med 15 studerande i klassen skulle man kunna tänka sig att man kör samma quiz två gånger, efter varje omgång sparar man resultaten och man kan sedan jämföra allas resultat. Att fastän att du inte hamnar på prispallen har du säkert fler rätta svar andra gången quizen körs. 

För att få svaren, tryck på knappen "get results" och du kan då välja "save results" och sedan om du vill ladda ner ett excel dokument (direct download) eller spara den till ding GAFE (save to drive). Samtidigt som du gör detta har dina studerande en möjlighet att sätta betyg på din quiz.I den nedladdade excel filen har du all insamlad data från din quiz och det är nu det är bra att du också sett till så att dina studerande har använt seriösa användarnamn.


Första bladet i Excel filen visar en översikt, men som du ser i underkanten så finns det fler blad. Dels en "final scores" men kanske mer intressant "Question summary", den senare är ju dina självrättande svar.


När du är klar med din quiz så stänger du bara ner detta aktiva fönster och i det föregående fönstret är du sen tillbaka på din arbetsbänk.