torsdag 2 mars 2017

Kahoot 2017 extra

I två tidigare bloggposter har jag berättat om hur du skapar ett eget konto och gör en quiz, och i ett andra hur det ser ut för både dig och dina studerande när du spelar en quiz.

Som alltid loggar du in på Kahoot genom att använda adressen

SHARE
Om man är flera som undervisar samma ämne behöver man ju inte skapa egna quizar utan man kan dela med varandra. Även om du har valt att göra din quiz privat går det ändå att dela den, under förutsättning att du kan din kollegas användarnamn.

När du har loggat in till din arbetsbänk så har du en lista på dina quiz. Längst ut på varje quiz-rad har du en knapp som heter "share". Tryck på denna, skriv in din kollegas användarnamn, välj det och tryck "share" (dela).EDIT SHARED QUIZ
Din kollega får ett e-post meddelande att du delat din quiz med denne och när hen loggar in till sin arbetsbänk ("my kahoots") och trycker på fliken "shared with me" så ser hen alla de quizar som är delade med hen.


Då kan det ju vara så att du inser att du antingen vill ta bort en befintlig fråga eller lägga till en egen fråga. Då kan du inte i detta läget editera quizen utan du måste spara den till din arbetsbänk (duplicera quizen). För musen över den aktuella quizen så dyker val upp, välj "duplicate" för att quizen skall läggas till ditt arbetsbord.Nu finns quizen under "created by me" och du kan börja editera quizen. Vi lägger till en fråga på samma sätt som vi skapade dem i bloggpost ett, trycker "NEXT" och sedan "I'M DONE". Tillbaka på ditt arbetsbord ser du att du editerat sist på en quiz som din kollega ursprungligen gjorde.
JUMBLE
Jumble är ett nytt spel läge där deltagarna skall sätta samman en mening. Plötsligt räcker det inte med att vara snabbast att trycka på rätt svar, nu måste deltagarna också sätta rutorna i den exakta rätta ordningen.

Vi tänker oss ett matte tal: 23+76=99
Det här är det rätta svaret och nu skriver vi samma sak fast med text.


Nu måste vi nog ha våra 60 sekunder på oss eftersom deltagarna måste hålla koll på projektorduken samtidigt som de på sin IKT enhet skall flytta blocken i rätt ordning. 


Den rätta koden är röd-gul-grön-blå och deltagarna måste flytta sina färgade boxar in i rätt fack och sedan trycka på den runda knappen nedanför.Tyvärr kan man inte ännu spara dessa resultat.

FIND
Din quiz kanske redan finns? 

Kahoot har en sökfunktion, där du kan söka bland de lite över 15 miljoner publika quizarna. Det lönar sig då att testa quizen innan för att se att den fyller ditt behov eller att den motsvarar dina förväntningar.

I den övre menyraden väljer du "Find Kahoots"


För enkelhetens skull skriver vi bara in "tennis" och sök resultatet ger en hel del träffar. Ett tips är att testa en som redan är spelad många gånger.Genom att begränsa sökningen, filtrera till specifika ord (oranga boxen ovan) kan man få nya quizar som kanske passar bättre. Nedan har vi valt "school" och "svenska".


Kahoot 2017 preview & play

I det förra inlägget berättade vi hur du skapar ett konto hos Kahoot, hur du loggar in och hur du gör en quiz. Här följer steg 2 och du börjar genom att logga in på create.kahoot.it


Det första vi vill göra är att testa vår quiz. genom att testa den kan vi också se hur det kommer se ut för våra studerande då det skall spela eller då du har tryckt PLAY och skall köra din quiz live i klassrummet. Preview ju ju bara en förhandsgranskning, men den ger en bra uppfattning om vad du har skapat.


Tryck för på quizens namn så att du får upp denna bild och klicka sen på preview. Som du kanske minns, när du har skapat (eller editerat) din quiz och sparat den, så har du också möjlighet till att välja preview.


PREVIEW & PLAY
Så här kommer det se ut när din publik skall börja spela,  (eller vara mer aktiva på din genomgång för det som är så bra med Kahoot är att vi binder upp studerandes IKT utrustning (telefon eller dator).

Till vänster har vi lärarens vy, den som också visas på projektorn. Till höger har vi deltagarens, studerandes, IKT verktyg. Här väljer du om de skall svara enskilt (classic) eller i lag (team mode). Just nu väljer vi enskilt. 


När du har startat ditt spel kommer projektorn visa den här bilden medan studerande på sina IKT verktyg får öppna webbläsaren, skriva in adressen kahoot.it och först skriva in siffer pin koden och sedan välja ett användarnamn. Om du tycker att deras valda användarnamn är opassande kan du tvinga ut dem genom att klicka på deras valda namn.

När alla dina studerande har loggat in och finns på startskärmen är det bara att starta quizen. Först presenteras frågan och då har de en liten tid på sig att läsa igenom den, innan det är dags att svara - och man svarar genom att trycka på den färg man tycker har det rätta svaret.Sen när alla har svarat visas bara vilka svarsalternativ gruppen valt. Det visas inga namn, däremot ser studerande på sin egna IKT enhet om hen har svarat rätt eller fel. Om man har haft en bild till sin fråga kan man, när man går igenom det rätta svaret, ta fram bilden igen genom att trycka på "show image".
De enda namnen som dyker upp är en fem-i-topp lista på de studerande som svarat rätt snabbast. Däremot kommer det aldrig att visas vem som svarade vad. Nästa fråga, och denna gången svarade Oskar rätt...När quizen är över, presenteras de tre bästa studerande på en prispall. Med 15 studerande i klassen skulle man kunna tänka sig att man kör samma quiz två gånger, efter varje omgång sparar man resultaten och man kan sedan jämföra allas resultat. Att fastän att du inte hamnar på prispallen har du säkert fler rätta svar andra gången quizen körs. 

För att få svaren, tryck på knappen "get results" och du kan då välja "save results" och sedan om du vill ladda ner ett excel dokument (direct download) eller spara den till ding GAFE (save to drive). Samtidigt som du gör detta har dina studerande en möjlighet att sätta betyg på din quiz.I den nedladdade excel filen har du all insamlad data från din quiz och det är nu det är bra att du också sett till så att dina studerande har använt seriösa användarnamn.


Första bladet i Excel filen visar en översikt, men som du ser i underkanten så finns det fler blad. Dels en "final scores" men kanske mer intressant "Question summary", den senare är ju dina självrättande svar.


När du är klar med din quiz så stänger du bara ner detta aktiva fönster och i det föregående fönstret är du sen tillbaka på din arbetsbänk.
Kahoot 2017

Sedan jag startade med Kahoot 2014 då det ännu bara fanns ca 13,500 quizzar har det hänt en hel del, bl.a. har man lite mer finjusterat miljön och det grafiska skärmsnittet (dessutom finns det nu lite över 15,000,000 quizzar!!) och istället för att uppdatera den gamla bloggposten blir det ett nytt blogginlägg!

CREATE USER ACCOUNT
Först måste du skapa dig ett användarkonto, det är naturligtvis gratis och väldigt enkelt. Det enda som kan tyckas lite krångligt är att inloggnings sidan heter create.kahoot.it men det beror på att spelsidan (dit eleverna sedan far till är endast kahoot.it).

Eftersom create.kahoot.it också är den normala inloggningssidan måste du som första gångens användare trycka på knappen i högra övre hörnet: "Get my free account" och sen vill plattformen veta vilken roll du har (teacher/lärare), om du undervisar på skola/universitet, vilket användarnamn du vill ha (det du senare loggar in med) samt epost och lösenord. That's it.
DASHBOARD
När du sen loggat in kommer du till din instrumentbräda, landningssidan, startsida (kalla det vad du vill). Det jag har använt mest är "quiz"-funktionen och med olika användningsområden, exempelvis
  • presentation vid föräldramöte (istället för powerpoint)
  • kursgenomgång (också istället för powerpoint)
  • läxförhör (självrättande!)


QUIZ
Först måste du ge grundinformation om din quiz och du kan, men behöver inte, också ge den en omslagsbild. När du sedan kör igång din quiz, visas den här bilden. Sen brukar jag välja att quizzen skal vara privat (visibility only me), språk och publik är till för att om du gör quizzen publik så skall man kunna söka (eller filtrera sin sökning) med detta.


När du har fyllt i allt trycker du på den gröna knappen uppe i högra hörnet "OK, go" och då hamnar du här:

Det här användargränssnittet är ganska enkelt, för att lägga till en fråga trycker jag på plustecknet.

Vi väljer nu att göra en snabb quiz om IKT. Antingen så ställer man frågor och väljer om man vill ha en illustrerande passande bild, eller så visar jag en bild och frågar publiken om de kan koppla ihop denna med en term. Nu i exemplet väljer jag det senare.


Question = frågan jag ställer
Time limit = hur lång svarstid vill jag ge mina studerande? 20 sekunder brukar vara lite långt, en passlig tid är 30-60 sekunder men det finns studerande som hinner googla det rätta svaret på 60 sekunder...
Award points = ju snabbare man svarar och svarar rätt, desto högre poäng får man. Det här är ju tävlingsnerven som sätter in hos deltagarna, vill jag ha det eller inte? Om jag ställer en fråga som "kan du det här?" behöver jag ju egentligen inte poäng eftersom båda svaren är rätt och jag vill att publiken skall tänka efter.
Answer = du måste ha minst två (och max fyra) svarsalternativ. Du måste också ange minst ett av dem som det rätta svaret, du klickar enkelt på en av knapparna bakom svarstecknet.

När jag är klar med min fråga trycker jag NEXT (knappen uppe till höger).

Om jag vill lägga till en fråga, trycker jag på plustecknet igen. Om jag har två eller flera frågor och vill ändra ordning på frågorna, tar jag tag i den aktuella frågan och drar den dit jag vill. När jag för musen över frågorna, så framför frågans bild finns det 8 gråa punkter, och där ändrar musmarkörens utseende till en hand: håll in vänsterknappen så tar du tag i den frågan och kan ändra frågans placering.


När du är klar med din quiz, trycker du på knappen uppe i högra hörnet "SAVE".

Du får en bekräftelse att din quiz är sparad och du får fyra valmöjligheter: edit, preview, play och share. Om du inte vill göra nåt av det här går du bara vidare genom att igen trycka på knappen uppe till höger "I'm done" och du är tillbaka på ditt arbetsbord.När du sedan skall använda din quiz i klassrummet, loggar du igen in via sidan create.kahoot.it, väljer quiz och trycker på PLAY.