måndag 24 november 2014

Didactor deltagare

Två saker som hör ihop och som vi har testat nu på morgonen. Dels svaret på frågan hur vi kopplar samman en kurs med en klass, men dels också om vi tänker oss att vi har två kurser (i Didactor) till samma kurs (i verkligheten). Den ena kursen är övningsuppgifter som man kursmedlemmarna får göra så ofta de vill (öva) och den andra kursen är tenter (prov). 

Tenterna vill jag ha mer koll på, med ett försök (åt gången) och där jag tänder upp (aktiverar) tenten vid provtillfället. Om någon är frånvarande vill jag inte att den personen skall kunna göra tenten hemifrån, eftersom jag inte med säkerhet att det är just den studerande som gör det utan hjälp. 

Med en test användare såg vi att resultatet sparas även om jag tillfälligt tar bort den studerande från kursen. När jag sedan lägger tillbaka användaren finns dennes resultat kvar.

Om vi först klarar av hur det var med att lägga till en grupp (eller en enskild användare). Först väljer jag min kurs och sen trycker jag på "Editera denna kurs".


Alldeles till höger om rubriken "Kursmedlemmar" finns en knapp som visar/döljer våra medlemmar. Trycker på den, så kommer en lista på de klasser vi har i systemet fram. Jag bockar den klass eller grupp som jag vill stoppa in på kursen och avslutar med att trycka spara.

Jag kan dessutom välja att lägga till enskilda studerande, genom att klicka på dennes klass. Test användare är inte med i kursen (orange ruta) men genom att sätta bock i rutan och spara är denne det.


Sen hade vi det andra, att ta bort någon tillfälligt från gruppen vid en tent (prov). Återigen har jag valt min kurs, men nu trycker jag istället på "Kursmedlemmar".


I listan som dyker upp på medlemmar, letar jag upp den användare som jag tillfälligtvis vill ta bort och trycker på krysset. Efter provet kan jag lägga till samma användare enligt de inledande stegen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar